Vrei să devii asistent maternal?

Vrei să devii asistent maternal?

Dacă vrei să devii asistent maternal profesionist, acum este șansa ta!

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului a judetului Satu Mare (DGASPC) derulează, în parteneriat cu Autoritatea Nationala pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii si Adoptie (ANDPDCA), în scopul consolidării si dezvoltării rețelei de asistenți maternali profesioniști, Proiectului TEAM-UP : Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor, cod Proiect POCU/480/4/19/127169, proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capital Uman.

În acest context, continuă campania de recrutare si identificare de persoane care doresc să devină asistenți maternali profesioniști, pentru a lua copii în plasament.

Persoanele interesate vor adresa D.G.A.S.P.C. Satu Mare, cu sediul pe str.Corvinilor, nr.18, Serviciul management de caz în domeniul protecției copilului – Compartiment Protecție de tip alternativ- Asistență maternală, o cerere de evaluare a capacității lor, în vederea atestării si angajării ca asistent maternal profesionist. Informatii suplimentare puteți obtine la numărul de telefon: 0261-768830, int.373.