Rugăciune pentru Postul Mare

Dumnezeul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, Cel ce mai înainte ai tocmit, prin Legea Ta cea Veche si cea Nouă, aceste zile de post, la care ne-ai învrednicit să ajungem acum, pe Tine Te lăudam si Ție ne rugăm: întărește-ne cu puterea Ta, ca să ne nevoim întru ele cu sârguință, spre mărirea numelui Tău celui sfânt și spre iertarea păcatelor noastre, spre omorârea patimilor și biruința asupra păcatului,- ca împreună cu Tine răstignindu-ne și îngropându-ne, să ne ridicăm din faptele cele moarte și să petrecem cu bună plăcere înaintea Ta întru toate zilele vieții noastre. Că Ție se cuvine a ne milui si a ne mântui pe noi, Hristoase-Dumnezeule, si Ție mărire înălțăm, împreună si Celui fără de început al Tău Părinte, și Preasfântului si bunului și de viață făcătorului Tău Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Protopopiatul Greco Catolic Român - Satu Mare