Rugăciune pentru Postul Mare

Rugăciune pentru Postul Mare

Dumnezeul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, Cel ce mai înainte ai tocmit, prin Legea Ta cea Veche si cea Nouă, aceste zile de post, la care ne-ai învrednicit să ajungem acum, pe Tine Te lăudam si Ție ne rugăm: întărește-ne cu puterea Ta, ca să ne nevoim întru ele cu sârguință, spre mărirea numelui Tău celui sfânt și spre iertarea păcatelor noastre, spre omorârea patimilor și biruința asupra păcatului,- ca împreună cu Tine răstignindu-ne și îngropându-ne, să ne ridicăm din faptele cele moarte și să petrecem cu bună plăcere înaintea Ta întru toate zilele vieții noastre. Că Ție se cuvine a ne milui si a ne mântui pe noi, Hristoase-Dumnezeule, si Ție mărire înălțăm, împreună si Celui fără de început al Tău Părinte, și Preasfântului si bunului și de viață făcătorului Tău Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.