Rugăciune către Preasfânta Treime

Biserica-Francisc

Preasfântă Treime, Stăpânire de o ființă, pricinuitoare a tot binele; ce vom răsplăti Ție pentru toate cate ne-ai dat noua, păcătoșilor si nevrednicilor, pe care mai înainte de a ne naște noi in lume le-ai rânduit, si pentru toate cele ce ne dai fiecăruia din noi in toate zilele si pentru cele ce ai gătit noua tuturor in veacul cel viitor?

Deci se cuvenea pentru atâtea binefaceri si indurări, sa mulțumim Tie nu numai cu cuvintele, ci mai ales cu faptele, păzind si împlinind poruncile Tale; iar noi cu patimile noastre si cu obiceiurile cele rele in nenumărate păcate si fărădelegi ne-am aruncat.

Pentru aceasta, ca cei ce suntem întinați, nu numai ca nu îndrăznim a ne arata înaintea preasfintei feței Tale celei întreit strălucitoare, ci nici preasfânt numele Tău a-l chema, de nu ai fi binevoit Însuti Tu spre a noastră mângâiere a ne vesti noua; ca pe cei drepți si curați iubești, iar pe păcătoșii care se pocăiesc ii mântuiești si cu milostivire Îi primești.

Deci, caută, o Dumnezeiasca Treime, din înălțarea sfintei Măririi Tale asupra noastră, mult păcătoșilor; si bunăvoința noastră în loc de fapte bune o primește, și ne dă nouă Spiritul pocăinței celei adevărate; ca, urând tot păcatul, întru cuvioșie si dreptate până la sfârșitul vieții noastre sa petrecem, făcând voia Ta cea sfântă si mărind cu cuget curat si cu fapte bune preadulcele si preacinstit numele Tău. Amin.   (Acatistul Sfintei Treimi)

Scroll to Top