isus

Doamne Isuse Cristoase,

Dumnezeul nostru, care ai plâns pentru Lazăr si lacrimi de întristare si de milostivire ai vărsat pentru dânsul, primește lacrimile mele. Cu patimile Tale, vindecă patimile mele.! Cu rănile Tale, tămăduiește rănile mele. Cu Sângele Tău, curățește sângele meu si amesteca in trupul meu mireasma trupului Tău, celui de viață făcător. Fierea, cu care vrăjmașii Te-au adăpat, sa îndulcească amărăciunea cu care potrivnicul m-a adăpat. Trupul Tău întins pe Cruce, sa întindă către Tine mintea mea, cea trasa jos de diavoli. Capul Tău, pe care l-ai aplecat pe Cruce, sa înalte capul meu cel pălmuit de potrivnici. Preasfintele Tale mâini, pironite de cei fărădelege pe Cruce, sa mă tragă spre Tine din prăpastia pierzării, precum a făgăduit preasfânta gura Ta. Fata Ta, cea batjocorita cu pălmuiri si cu scuipări, sa umple de strălucire fata mea cea întinata in fărădelegi. Duhul Tău, pe care l-ai încredințat Tatălui când erai pe Cruce, sa mă povățuiască spre Tine, prin harul Tău. Nu am inima plina de durere ca sa te caut; nu am pocăința, nici umilința, care întorc pe fii la moștenirea lor; nu am lacrimi mângâietoare, Stăpâne. S-a întunecat mintea mea cu cele lumești si nu poate sa caute spre Tine cu durere. S-a răcit inima mea de atâtea ispite si nu poate sa se înfierbânte cu lacrimile dragostei celei pentru Tine. Ci Tu Doamne Isuse Cristoase, Dumnezeule, vistierul bunătăților, dăruiește-mi pocăința neștirbita si inima îndurerata, ca sa pornesc cu tot sufletul in căutarea Ta; caci fără de Tine mă voi înstrăina de tot binele. Da-mi așadar, Bunule, harul Tău. Tatăl, Care Te-a născut din sânurile Sale fără de ani si mai înainte de veci, sa înnoiască in mine închipuirea icoanei Tale. Te-am părăsit, Doamne; sa nu mă părăsești. Am ieșit de la Tine; ieși in căutarea mea. Du-mă la pășunea Ta. Număra-mă intre oile turmei Tale preaalese. Hrănește-mă împreună cu ele din verdeața dumnezeieștilor Tale Taine. Caci inima lor curata este sălașul Tău și se vede intr-ansa strălucirea descoperirilor Tale. Strălucirea Ta este mângâierea si odihna celor ce s-au ostenit pentru Tine in necazuri si in toate felurile de chinuri. Acestei străluciri mă învrednicește si pe mine nevrednicul cu harul si cu iubirea de oameni a Mântuitorului nostru Isus Cristos, în vecii vecilor. Amin.