Prima Împărtășanie – Rusalii 2024

prima_impartasanie sf. arh. mihail si gavril 2024

Evenimentul coborârii Sfântului Spirit marchează un moment important al economiei mânturirii, deoarece este punctul fundamental al transformării ucenicilor lui Cristos în apostoli, care înseamnă trimiși, spre a vesti întregii lumi bucuria mântuirii.

Aceștia nu pornesc la drum singuri, nici nepregătiți, ci conduși de Sfântul Spirit, care mai întâi se manifestă vizibil prin imaginea unor limbi de foc care coboară asupra lor, iar mai apoi îi transformă și-i pregătește consacrându-i în vederea misiunii pentru care au fost aleși.

Primind cele șapte daruri ale Sfântului Spirit, ÎNȚELEPCIUNEA, ÎNȚELEGREA, SFATUL, TĂRIA, ȘTIINȚA, EVLAVIA și FRICA DE DUMNEZEU, apostolii vor reuși să înțeleagă bine planul de mântuire a lui Dumnezeu, împlinit prin Fiul Isus Cristos, ca apoi să-l poată predica clar și credibil tuturor oamenilor pe care-i vor întâlni în misiunea lor, aprinzând astfel în aceștia darul credinței. Odată primit acest dar supranatural, cei convertiți vor cere să fie botezați. Primind Botezul, peste ei se va coborâ același dar al Sfântului Spirit (celebrat azi prin sacramentul Sfântului MIR), pentru a fi vrednici să participe la ospățul ceresc al frângerii pâinii în Sfânta Euharistie. Această lucrare tainică a lui Dumnezeu face ca sărbătoarea Rusaliilor să fie deopotrivă și sărbătoarea începutului misiunii în lume a Bisericii, în care sunt chemate să participe toate popoarele de până la „marginile lumii”.

În Parohia Sfinții Arhangheli, sărbătoarea Pogorârii Sfântului Spirit a fost un prilej binecuvântat pentru cinci copii de a înnoi mărturisirea credinței primite la Botez, participând la ospățul euharistic al Mielului ceresc prin celebrarea Primei Sfinte Spovezi și a Sfintei Împărtășanii făcute în mod solemn. Prin grija și disponibilitatea părintelui protopop Eduard Fischer, tinerii VIKTORIA, SOFIA, ANDA, DAVID și COSMIN au parcurs împreună un timp special de pregătire catehetică pentru a putea cunoaște importanța acestui moment special din viața unui creștin.

Înțelegerea credinței determină participarea, iar prin participarea la Sfintele Taine lăsate și celebrate în Biserică, orice creștin se sfințește spre viața vesșnică, având drept garanție întocmai cuvintele Mântuitorului, când exclamă „dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea … râuri de apă vie vor curge din pântecele lui” (In 7, 37-38).

Scroll to Top