Parohia Culciu

Parohia Culciu

Parohia Culciu reînfiinţată la data de 21.01.1997. Biserica veche din piatră – 1894, cu hramul “Adormirea Preacuratei”. Serviciile religioase se oficiază alternativ cu ortodocşii.