ANUNȚ

ANUNȚ

ANUNȚ

Parohia Greco-Catolică „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril”, din Satu-Mare, intenționează să depună o cerere de finanțare europeană (în cadrul POR NV 2021 – 2027) sub titlul „Conservarea, protecția și valorificarea durabilă și competitivă a patrimoniului cultural și istoric, inclusiv asigurarea și/sau îmbunătățirea accesului către acestea” având ca obiect Reabilitarea Bisericii Greco-Catolice „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” din Satu Mare în vederea introducerii în circuitul turistic cultural.

Întrucât edificiul monumental se apropie de aniversarea primului centenar de la sfințirea lui (1937), dar mai ales datorită faptului că timpul și-a pus tot mai vizibil amprenta prin degrădările apărute, se impune în mod imperios demararea procedurilor de restaurare exterioară a bisericii.

Principalele lucrări vizează reparații și consolidări capitale datorită duratelor de viață depășite:

îndepărtarea tencuielilor improprii sau degradate;
– reparația degradărilor apărute în pereții exteriori datorită alterării materialelor din care este executată zidăria și refacerea cu materiale compatibile;
– îndepărtarea umezelii (igrasiei) și asigurarea ventilației corespunzătoare a zidurilor;
– amenajarea sistemului de scurgere a apelor meteorice din jurul fundației bisericii;
– corectarea și consolidarea degrădărilor mecanice (fisuri în pereți și bolți);
– îndepărtarea degradărilor șarpantei (acoperișului) datorită deteriorării învelitorii (tablă de cupru) și a infiltrațiilor de ape;
– refacerea fațadelor deteriorate din cauza umidității provenite din apele meteorice, în special în jurul burlanelor, care nu sunt etanșe;
– schimbarea jgheaburilor, a burlanelor și ale altor elemente de tinichigerie din tablă cu durată de viață depășită, neetanșe.
– amenajarea împrejurul bisericii a un trotuar de gardă coerent și corespunzător din punct de vedere tehnic;
– amenajarea curții bisericii prin realizarea pavajelor, a rigolelor de scurgere a apei de pe alei și montarea de mobilier urban (bănci);
– refacrea împrejmuirii (gardul) care este degradată și nu are o imagine unitară și corespunzătoarea zonei de centru, unde majoritatea clădirilor din proximitatea bisericii sund deja restaurate.
– realizarea iluminatului arhitectural al monumentului bisericesc.

Procedurile de accesare a finanțării obligă Parohia la realizarea prealabilă a PROIECTULUI de lucru. Întrucât costurile sunt destul de ridicate, dorim să facem apel la bunăvoința credincioșilor noștri dar și a acelora care doresc să contribuie la acest proces de restaurare a bisericii noastre.

Donațiile se pot face:
– la biserică
– la biroul Parohial (Str. Ștefan cel Mare, nr. 3, Mun. Satu-Mare, de luni până vineri, orele 09.00 – 12.30)
– în contul Parohiei, deschis la ING Bank: IBAN RO12 INGB 0000 9999 0693 1927

Sponsorizări venite din partea persoanelor juridice (firme) se pot face prin intermediul ONG-ului Parohiei, ASOCIAȚIA GENERALĂ A ROMÂNILOR UNIȚI GRECO-CATOLICI (CIF 34352826), în conturile acesteia deschise la ING Bank:
RON: RO81 INGB 0000 9999 0755 0903
EUR RO83 INGB 0000 9999 1318 0553

Sfințește, Doamne, pe cei care iubesc podoaba casei Tale! Amin!