În Vinerea Sfantă celebrăm faptele legate de actualizarea planului divin veşnic, acel plan pe care Dumnezeu l-a condus de-a lungul secolelor, până când în Cristos şi în patima sa şi-au atins apogeul.

Stim că Isus Cristos a luat asupra sa durerile şi păcatele oamenilor, tragediile şi problemele lor, întregul lor destin. Iată de ce celebrând misterul pascal al lui Cristos celebrăm totodată misterul credinţei noastre, dar într-o perspectivă viitoare de eliberare perfectă şi totală.

Din iubire Dumnezeu nu a abandonat omul care era în puterea morţii, dar l-a trimis în lume pe Fiul său care s-a făcut om ca şi noi, ca astfel să poată muri şi să ne salveze de la moarte. A şters păcatul originar şi ne-a dat harul divin de care eram privaţi. Prin jertfa sa, s-a făcut solidar cu noi în moarte, pentru că vrea ca şi noi să fim solidari cu el în înviere. Această solidaritate a lui Isus este manifestată din plin mai ales în momentul răstignirii pe cruce când Isus printr-un act de iubire se roagă Tatălui pentru cei care l-au răstignit şi totodată pentru toţi păcătoşii.

Moartea şi învierea se întâlnesc la capătul sacrificiului crucii. In acest fapt îşi are începutul victoria crucii. Iubirea învinge trecând prin moarte. Isus Însuşi, Dumnezeu fiind, putea să aleagă altă cale spre a ne mântui, dar el alege calea crucii, calea Calvarului.

Suferinţa lui Isus nu se termină pe cruce; el suferă şi astăzi în aproapele noastru, în cel bolnav, în cel lipsit, în cel părăsit, faţă de care noi avem o datorie. Încercând să alinăm suferinţa aproapelui nostru, noi nu facem altceva decât să micşorăm suferinţa lui Isus.

Această suferinţa a lui Isus trebuie să fie totdeauna punctul de sprijin, de întărire pentru suferinţa creştinului, deoarece la capătul ei străluceşte stindardul victoriei – învierea. Aşadar să nu ne lăsăm niciodată descurajaţi în momentele grele ale vieţii; să avem tăria de a ne ridica ochii spre crucifix şi El, Cel răstignit ne va arăta calea de ieşire prin care putem dobândi victoria, prin care nu încercăm să fugim de suferinţă, dar încercăm să-i dăm un sens, să o transformăm într-un prilej de bucurie  (foto, clic aici ...)

Adresa catedrala


Imaginea mai mare ...